TOMAŽ MUNDA, predsednik PGD

Gasilski organizaciji se je pridružil leta 1990. Po gasilski izobrazbi je višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje. Opravljen ima tečaj za gašenje notranjih požarov modul A in B, potapljač CMAS 4 zvezdice, tečaj za tehničnega reševalca, tečaj za posredovanje v dvocevnih predorih in tečaj za predavatelja. Je tudi prejemnik bronastega znaka Civilne zaščite ter priznanja gasilske zveze II. stopnje. 

Predsedniški mandat v PGD Gornja Radgona je prevzel leta 2008.


BENJAMIN MAJC, namestnik predsednika PGD

Gasilski organizaciji se je pridružil leta 2018. Po gasilski izobrazbi je operativni gasilec I. stopnje. Opravljen ima tudi tečaj za voditelja čolna, tečaj za reševalca na vodi kategorije E (divje vode), potapljaški tečaj P2, tečaj za strojnika, tečaj za prvega posredovalca, končano usposabljanje za varno delo na strehi, tečaj za varstvo pred ionizirajočimi sredstvi in tečaj za izolirne dihalne aparate.

Namestnik predsednika v PGD Gornja Radgona je postal leta 2022.


RAJKO LIPIČ, poveljnik PGD

Gasilski organizaciji se je pridružil leta 1995. Po gasilski izobrazbi je višji gasilski častnik II. stopnje. Opravljen ima seminar za predsednika ocenjevalne komisije, tečaj za vodjo čolna, tečaj za usposabljanje gasilcev za reševanje iz višin in globin v urbanem okolju, tečaj za vodje intervencij, tečaj za usposabljanje gasilcev za reševanje v dvocevnih predorih, tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B, tečaj za inštruktorja, usposabljanje za delo s helikopterjem, tečaj za uporabnika radijskih postaj, tečaj za bolničarja, tečaj za predavatelja, tečaj za člane višjih poveljstev, tečaj za sodnika gasilsko-športnih disciplin, tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo in tečaj za mentorja mladine. Je tudi inštruktor potapljanja. Je tudi prejemnik priznanja gasilske zveze II. stopnje in gasilske plamenice III.stopnje. 

Poveljniški mandat v PGD Gornja Radgona je prevzel leta 2018. 


ALEŠ KOLMANČIČ, namestnik poveljnika PGD


Gasilski organizaciji se je pridružil leta 1995. Po gasilski izobrazbi je nižji gasilski častnik II.stopnje. Opravljen ima tečaj za sodnika gasilsko-športnih disciplin, usposabljanje za posredovanje v dvocevnih predorih, usposabljanje za gašenje notranjih požarov modul B, usposabljanje za delo s helikopterjem, tečaj za uporabnika radijskih postaj, tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo in tehnično reševanje, tečaj za bolničarja in tečaj za vodjo skupine. Je tudi prejemnik priznanja gasilske zveze II.stopnje in priznanja »vestni gasilec«.

Namestnik poveljnika v PGD Gornja Radgona je postal leta 2018.