BENJAMIN MAJC, predsednik PGD

Gasilski organizaciji se je pridružil leta 2018. Po gasilski izobrazbi je operativni gasilec I. stopnje. Opravljen ima tudi tečaj za izolirne dihalne aparate, tečaj za strojnika, tečaj za voditelja čolna, tečaj za reševalca na vodi kategorije E (divje vode), potapljaški tečaj CMAS P2, tečaj za prvega posredovalca, končano usposabljanje za varno delo na strehi in tečaj za varstvo pred ionizirajočimi sredstvi.

Od leta 2022 je bil namestnik predsednika, z letom 2023 pa je postal predsednik PGD Gornja Radgona.


TOMAŽ MUNDA, namestnik predsednika PGD

Gasilski organizaciji se je pridružil leta 1990. Po gasilski izobrazbi je višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje. Opravljen ima tečaj za gašenje notranjih požarov modul A in B, potapljač CMAS P4, tečaj za tehničnega reševalca, tečaj za posredovanje v dvocevnih predorih in tečaj za predavatelja. Je tudi prejemnik bronastega znaka Civilne zaščite ter priznanja gasilske zveze II. stopnje. 

Bil je predsednik PGD Gornja Radgona od leta 2008. Z letom 2023 je pa postal namestnik predsednika.


ALEŠ KOLMANČIČ, poveljnik PGD


Gasilski organizaciji se je pridružil leta 1995. Po gasilski izobrazbi je gasilski častnik. Opravljen ima tečaj za sodnika gasilsko-športnih disciplin, usposabljanje za posredovanje v dvocevnih predorih, usposabljanje za gašenje notranjih požarov modul B, usposabljanje za delo s helikopterjem, tečaj za uporabnika radijskih postaj, tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo in tehnično reševanje, tečaj za bolničarja in tečaj za vodjo skupine. Je tudi prejemnik priznanja gasilske zveze II. stopnje in priznanja »vestni gasilec«.

Bil je namestnik poveljnika od leta 2018, z letom 2023 je pa postal poveljnik PGD.


MARKO FEKONJA, namestnik poveljnika PGD

Gasilski organizaciji se je pridružil leta 1996. Po gasilski izobrazbi je gasilski častnik. Opravljen ima tečaj za inštruktorja, za operativno uporabo vozila za gašenje in reševanje iz višin, za delo z motorno žago, gašenje notranjih požarov modul A in B, tečaj za posredovanje v dvocevnih predorih, za reševalca v nesrečah z nevarnimi snovmi, mentorja mladine, tehničnega reševalca, vodjo skupine, nosilca izolirnega dihalnega aparata in tečaj za strojnika.

Namestnik poveljnika je postal leta 2023.