Večji obseg – plazovi, vetrolom, poplave meteorne vode 25.07.2023

25.07.2023 smo bili gasilci aktivirani preko ReCO MS, zaradi intervencij večjega obsega (21 lokacij) – plazovi, vetrolom, poplave meteorne vode ipd.