Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje fizičnih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih in Zakona o gasilstvu.


Opravljamo gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost, presega interese naših članov, izvajamo jo v javnem interesu.

PGD Gornja Radgona je bilo ustanovljeno leta 1882 in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Gornja Radgona.

Namen delovanja PGD Gornja Radgona je prostovoljno združevanje občanov, da postanejo prostovoljni gasilci, ki lahko sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s pooblastili opravljamo preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanje kot občinski gasilski center na celotnem območju občine Gornja Radgona.

PGD Gornja Radgona deluje tudi na področjih, za katere imamo sklenjeno koncesijsko razmerje z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Opravljamo
naloge tehničnega reševanja v prometnih nesrečah, nesrečah z nevarno snovjo in reševanje na vodi ter iz vode.

PGD Gornja Radgona je društvo IV. kategorije. V skladu z merili o opremljanju premoremo naslednja vozila:

VOZILO:

PROIZVAJALEC:

PV-1 VW TRANSPORTER KRPAN
GVC 1 MAN 14.280  4×4
GVC 1 “TUNELEC” MAN TGM 15.290
GVC 3 TAM 260
TRV-2D STEYR
ALK 23/12 MAN TGM 15.290
PRS VW TRANSPORTER
GVL IVECO DAILY
OV FORD TRANSIT

Premoremo tudi tri reševalne čolne za reševanje na vodi ter izvenkrmni motor YAMAHA.

V okviru PGD Gornja Radgona deluje  potapljaška enota GA-PO-RA. Ta enota je bila ustanovljena že leta 1976, ko se je v naši občini pokazala potreba po takšni potapljaški enoti. V tej enoti deluje 15 potapljačev, ki so tudi del operativnega sestava PGD Gornja Radgona, ki šteje 54 operativnih gasilcev in gasilk.

»SEBI V PONOS, DRUGEMU V POMOČ«