Požari v stanovanjskih stavbah 03.12.2023 10:49

Nesreče v cestnem prometu 01.12.2023 10:46

Tehnična in druga pomoč 23.11.2023 15:06

Tehnična in druga pomoč 22.11.2023 13:37

Tehnična in druga pomoč 28.10.2023 17:49

Nesreče v cestnem prometu 27.10.2023 23:48

Nesreče v cestnem prometu 15.10.2023 7:50

Eksplozije na prostem 02.10.2023 18:03

Sproščanja nevarnih plinov 30.09.2023 14:46

Požari v stanovanjskih objektih 17.09.2023 21:41

Eksplozije v objektih 16.09.2023 15:09

Sproščanja nevarnih plinov 11.08.2023 20:54

Nesreče v cestnem prometu 11.08.2023 10:58

Poplave – večji obseg 04.08.2023

Onesnaženje, nesreče z nevarnimi snovmi 03.08.2023 16:09

Tehnična in druga pomoč 01.08.2023 10:55

Tehnična in druga pomoč 01.08.2023 10:21

Tehnična in druga pomoč 29.07.2023

Tehnična in druga pomoč 27.07.2023

Nesreče v cestnem prometu 27.07.2023

Tehnična in druga pomoč 26.07.2023

Nesreče v cestnem prometu 25.07.2023

Večji obseg – plazovi, vetrolom, poplave meteorne vode 25.07.2023

Nesreče v cestnem prometu 22.07.2023

Poplave meteorne vode – večji obseg 22.07.2023

Tehnična in druga pomoč 22.07.2023

Večji obseg 13.07.-19.07.2023

Požari v nestanovanjskih stavbah 08.07.2023

Nesreče v cestnem prometu 06.07.2023

Tehnična in druga pomoč 26.06.2023

Nesreče v cestnem prometu 25.06.2023

Vetrolom 24.06.2023

Poplave meteorne vode 26.06.2023

Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi 22.06.2023 15:40

Vaja DSO Gornja Radgona 15.06.2023

Nesreče v cestnem prometu 13.06.2023 7:41

Tehnična in druga pomoč 11.06.2023 7:14

Poplave meteorne vode 10.06.2023 20:27

Sproščanja nevarnih plinov 09.06.2023 12:52

Večji obseg – poplave 08.06.2023

Nesreče v cestnem prometu 03.06.2023 7:18

Nesreče v cestnem prometu 01.06.2023 14:04

Tehnična in druga pomoč 19.05.2023 9:11

Požari v stanovanjskih stavbah 18.05.2023 13:37

Večji obseg – poplave 16.05., 17.05.2023

Tehnična in druga pomoč 06.05.2023 08:05

Tehnična in druga pomoč 04.05.2023 9:35

Nesreče v cestnem prometu 01.05.2023 12:51

Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v stanovanjskih in drugih objektih 08.04.2023 14:37

Nesreče v cestnem prometu 07.04.2023 19:44

Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v stanovanjskih in drugih objektih 07.04.2023 13:29

Požari v stanovanjskih stavbah 06.04.2023 11:16

Požari v naravi oz. na prostem 04.04.2023 19:52

Nesreče v cestnem prometu 01.04.2023 8:56

Tehnična in druga pomoč 29.03.2023 18:18

Nesreče v cestnem prometu 26.03.2023 19:53

Tehnična in druga pomoč 09.03.2023 12:53

Požari v nestanovanjskih stavbah 04.03.2023 21:21

Vaja Benedikt 24.02.2023

Nesreče v cestnem prometu 21.02.2023 15:50

Nesreče v cestnem prometu 18.02.2023 14:26

Nesreče v cestnem prometu 16.02.2023 12:24

Nesreče v cestnem prometu 15.02.2023 6:28

Poplave meteorne vode 24.01.2023 10:19

Nesreče v cestnem prometu 24.01.2023 7:38

Poplave meteorne vode 16.01.2023 4:25

Tehnična in druga pomoč 10.01.2023 15:10